szukaj książki:
 
według: 

  astronomia
  biologia
  botanika
  budownictwo
  chemia
  etnografia
  filozofia
  fizyka
  geografia
  geologia
  kultura
  leśnictwo
  matematyka
  motoryzacja i kolejnictwo
  ochrona środowiska
  pedagogika
  psychologia
  religioznawstwo
  socjologia
  technika
  zoologia


Nauka::socjologia

Liczba książek: 65    Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5  »  


Drobnomieszczaństwo w strukturze i świadomości społecznej . / Prace Filozoficzne LII Socjologia 2 /
Wrocław 1988, s.232.
Nauka::socjologia
Cena: 15.00 zł
Do koszyka
Okładka

Amsterdamski Stefan
Tertium non datur? Szkice i polemiki.
Warszawa 1994. PWN. s.208, opr.wyd.brosz.
Nauka::socjologia
Cena: 18.00 zł
Do koszyka
Okładka

Banaszczyk Tadeusz
Czas jako kategoria społeczna. Wstępne rozważania socjologiczne o czasie.
Wrocław 1981. ZNiO. s.159, opr.wyd.brosz.
Nauka::socjologia
Cena: 12.00 zł
Do koszyka
Okładka

Baniak Józef
Między buntem a potrzebą akceptacji i zrozumienia. Świadomość religijna i moralna a kryzys tożsamości osobowej młodzieży gimnazjalnej. Studium socjologiczne.
Kraków 2008. Homini. s.464, 159 tab. opr.wyd.brosz.
Nauka::socjologia
Cena: 30.00 zł
Do koszyka
Okładka

Bauman Zygmunt
Szanse etyki w zglobalizowanym świecie.
Kraków 2007. Znak. s.376, opr.wyd.tw. /podkreślenia ołówkiem/
Nauka::socjologia
Cena: 25.00 zł
Do koszyka
Okładka

Bazewicz Mieczysław
Wizja społeczeństwa ery komunikacji, informacji i wiedzy XXI wieku.
Wrocław 2000. Polskie Tow. Systemowe. s.286, opr.wyd.tw.
Nauka::socjologia
Cena: 16.00 zł
Do koszyka
Okładka

Bloch Natalia
Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach. /Monografie na rzecz Nauki Polskiej/
Wrocław 2011. WUWr. s.654, opr.wyd.tw.obw.
Nauka::socjologia
Cena: 20.00 zł
Do koszyka
Okładka

Bystroń Jan Stanisław
Socjologia. Wstęp informacyjny i bibliograficzny.
Warszawa 1947. Książnica Polska. s.196, opr.wyd.brosz.
Nauka::socjologia
Cena: 24.00 zł
Do koszyka
Okładka

Chmielowski Piotr
Liberalizm i obskurantyzm na Litwie i Rusi (1815-1823). Z przedmową Bronisława Chlebowskiego.
Warszawa [1898]. Drukarnia Artystyczna Saturnina Sikorskiego. s.163, opr.introl.ppł. /skasowane pieczątki bibl./
Nauka::socjologia
Cena: 30.00 zł
Do koszyka
Okładka

Crozier Michel, Tilliette Bruno
Kryzys inteligencji. Szkic o niezdolności elit do zmian.
Warszawa 1996. Poltext. s.181, opr.wyd.brosz.
Nauka::socjologia
Cena: 14.00 zł
Do koszyka
Okładka

Czarkowska Wanda
Typy struktur wieku ludności regionu krakowskiego. /Prace Komisji Socjologicznej. Nr 11/
Wrocław 1968. ZNiO. s.189, 6 map, opr.wyd.brosz.
Nauka::socjologia
Cena: 19.00 zł
Do koszyka
Okładka

Dalton Russell J., Klingemann Hans-Dietrich /red./
Zachowania polityczne. Tom I-II.
Warszawa 2010. PWN. s.513, 561, wykresy, opr.wyd.brosz.
Nauka::socjologia
Cena: 55.00 zł
Do koszyka
Okładka

Domański Henryk
Polska klasa średnia. /Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej/
Wrocław 2002. WUWr. s.171, 17 tab., opr.wyd.tw.
Nauka::socjologia
Cena: 15.00 zł
Do koszyka
Okładka

Duvignaud Jean
Socjologia sztuki.
Warszawa 1970. PWN. s.166, opr.wyd.brosz. /ślady zalania/
Nauka::socjologia
Cena: 16.00 zł
Do koszyka
Okładka

Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z.
Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej.
Kraków 1992. Universitas. s.311, opr.wyd.brosz. /podpis/
Nauka::socjologia
Cena: 20.00 zł
Do koszyka
Okładka

Liczba książek: 65    Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5  »  

© 2018 Antykwariat im. Andrzeja Jaworskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone.